Kā pareizi ievietot WebStatistikas kodu savā web lapā
Labākais risinājums Jūsu WEB lapai - visplašākais informācijas griezumu klāsts un visērtākā lietošana.
 
Kā pareizi ievietot WebStatistikas kodu savā web lapā

Kā pareizi ievietot WebStatistikas kodu savā web lapā

Pareiza WebStatistikas koda ievietošana nodrošina, ka aplūkojot savas web lapas statistiku:

  • Jūs redzat atainotas valodas, kurās apmeklētājs lapu skatījis,
  • lapas sadaļas tiktu parādītas ar saprotamiem nosaukumiem, kādi lietoti lapā, nevis lapas adresēm (linkiem).
  • jūs izmantojat visas WebStatistikas sniegtās iespējas.

Mēs WebStatistikas pieslēgumu veiksim ātri, precīzi un kvalitatīvi!
Ja vēlaties, lai to izdarām, tad nosūtiet mums uz e-pastu info@webstatistika.lv Jūsu web lapas - FTP adresi, login un password.

Uzmanību!!

Koda jauna versija_npt.push(['pagename', 'Sadalu nosaukums vēlams UTF-8']);
_npt.push(['clientlang', 'Sadalu valoda']);

Ja pieslēgumu veic Jūsu programmētājs, tad sekojiet šai instrukcijai...

Šim nolūkam ir jāveic divu mainīgo lielumu ierakstīšana:
_pagename
_clientlang

Mainīgajā _pagename Jums jāieraksta tekošā sadaļa, bet mainīgajā _clientlang Jums jāieraksta tekošā atvērtā lapas valoda. Lai statistika šos ierakstus pareizi atainotu nepieciešams:

konvertēt sadaļas nosaukumu un tekošo valodu kodējumā UTF-8, ja lapa jau izmanto UTF-8 kodējumu, tad tas nav nepieciešams! Pielietot adreses kodējumu rindām abiem mainīgajiem.
Ja Jūsu lapa ir uzrakstīta PHP programmēšanas valodā, tad Jums jāizmanto 2 funkcijas:

iconv ( string in_charset, string out_charset, string str ) - http://lv.php.net/manual/ru/function.iconv.php
un
urlencode ( string str ) - http://lv.php.net/manual/ru/function.urlencode.php


Piemērs – pareizai WebStatistikas koda ievietošanai web lapā www.kvartirka.lv:
<?
// mainīgajā $_code tekošais lapas kodējums
$_code = 'windows-1251';

// mainīgajā $_stat_division tekošā atvērtā sadaļa lapas kodējumā
$_stat_division = 'Наши предложения';

// mainīgajā $langs tekošā atvērtā valoda lapas kodējumā
$langs = 'ru';
$_stat_division = iconv($_code, “utf-8”, $_stat_division);
$langs = iconv($_code, “utf-8”, $langs);

// tagad $_stat_division tekošā atvērtā sdaļa ir UTF-8 kodējumā
// tagad $langs tekošā atvērtā valoda ir UTF-8 kodējumā

/*
*
* Tālāk iet WebStatistika kods
* Pievērsiet uzmanību kā atspoguļojas $_stat_division un $langs
* Abiem mainīgajiem pielietota funkcija PHP urlencode
*
*/
?>
<!-- NOTETREND ANALYTICS CODE v1.2 -->
<script type="text/javascript">
var __noteHost=(document.location.protocol=="https:")?
'%3Cscript '+'type="text/javascript" '+'src="http'+'s://s.webstatistika.lv/nt/st.js"%3E%3'+'C/script%3E'
:'%3Cscript '+'type="text/javascript" '+'src="http'+'://www.webstatistika.lv/nt/st.js"%3E%3'+'C/script%3E';
document.write(unescape(__noteHost));
</script>
<script type="text/javascript">
_clientId = XXXXX;
_clientindex[0] = 'kvartirka.lv';
_pagename = '<? echo urlencode($_stat_division); ?>';
_clientlang = '<? echo urlencode($langs); ?>';
__noteAnalytics();
<!-- NOTETREND CODE END --> 

Kad pieslēgums veikts, tad jāieiet pašā statistikas sistēmā www.webstatistika.lv ar savu lietotājvārdu un paroli un jāveic sekojošas darbības:

  • Jāizvēlas augšējā izvēlnē sadaļu "UZSTĀDĪJUMI",
  • Rindiņā "Grupēt pēc" jānomaina esošais uzstādījums "Sadaļas linka" uz "Sadaļas nosaukuma (speciālais pieslēgums)",
  • Nospiest pogu "Saglabāt uzstādījumus",
  • Pārbaudīt pieslēguma pareizību, kreisās puses izvēlnē izvēloties "Sadaļu reitings". Ja tabulā sadaļas parādās ar nosaukumiem, tādiem kā lapā, tad pieslēgums veikts pareizi. Ja tabula ir tukša, vai tajā rādās linki, tas nozīmē, ka pieslēgums veikts kļūdaini, un Jums jāatgriežas pie pieslēgšanas piemēra sākuma.

Igors Syutugins
Mob.:29954147
E-pasts: igor.sutugin@webstatistika.lv.
© 2007 Web Statistika